B2.3 DOSSIER 7

WELTKULTURIERWEN A MUSEK

Héierverstoen

D’lechternacher Sprangpressessioun

Quell: RTL, Iechternacher Sprangpressessioun, 25.05.2021
Temoignage Sprangpressessioun
Liesverstoen

D’UNESCO

Musek verbënnt

Mëndlechen Ausdrock

Presentatioun vun engem Lëtzebuerger Lidd

Schrëftlechen Ausdrock

Presentatioun vun engem UNESCO-Patrimoine

Literatur

Lëtzebuerger Lidder

D’Lidd Vum Théiewsbuer
Quell: CD Lëtzebuerger Lidder – Nei arrangéiert a komponéiert. D’Lidd vum Théiwesbuer.
D’Lëtzebuerger Spezialitéiten
Quell: CD Lëtzebuerger Lidder – Nei arrangéiert a komponéiert. D’Lëtzebuerger Spezialitéiten.
De Jangli Fiert Den Houwald Erop
Quell: CD Lëtzebuerger Lidder – Nei arrangéiert a komponéiert. De Jangli fiert den Houwald erop.
D’Mierprinzessin
Quell: CD Lëtzebuerger Lidder – Nei arrangéiert a komponéiert. D’Mierprinzessin.
Sprooch

Musek op Lëtzebuergesch

Misch Guillaume / Dëppegéisser – Deel 1
Misch Guillaume / Dëppergéisser – Deel 2