B2.1 DOSSIER 1

GESCHICHT(EN)

Héierverstoen

D’So vum Melusina

D’So vum Melusina
D’So vum Melusina (Ouni Musek)
Liesverstoen

D’Festungsgeschicht vu Lëtzebuerg

Mëndlechen Ausdrock

Exposé iwwert eng Visitt

Schrëftlechen Ausdrock

Resumé vun enger So, engem Märchen, enger Fabel oder enger Legend

Literatur

D’Textzorte So, Märchen, Legend a Fabel

Sprooch

C. Mangen: Dialekt oder Sprooch?

C.M. Spoo: Heemechtssprooch